Holdstation Token ($HOLD) là token gốc của hệ sinh thái Holdstation, một dự án tập trung vào giao dịch quyền chọn tương lai sử dụng ZK-Sync trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung (DeFi). Token này đóng vai trò đa dạng, bao gồm:

Holdstation Token tiện ích:

 • Giảm phí giao dịch: Người dùng nắm giữ $HOLD có thể được giảm phí giao dịch trên Holdstation DeFutures.
 • Truy cập ưu tiên: Người dùng nắm giữ $HOLD có thể được truy cập sớm vào các tính năng mới và ưu đãi đặc biệt.
 • Staking: Người dùng có thể stake $HOLD để kiếm thêm $HOLD hoặc các phần thưởng khác.

Holdstation Token quản trị:

 • $HOLD là token quản trị của Holdstation. Người dùng nắm giữ $HOLD có thể tham gia vào việc quản trị dự án bằng cách đề xuất và bỏ phiếu cho các thay đổi.

Xem thêm: Airdrop Holdstation Khám Phá Tiềm Năng Vô Hạn

Tài sản tiềm năng để lưu trữ giá trị:

 • $HOLD có thể được sử dụng để đầu tư và tiềm năng tăng giá trị theo thời gian.

GOLD va uGOLD La Gi 1

Phân bổ Holdstation Token $HOLD:

 • Tổng cung: 1.000.000.000 (Một tỷ) $HOLD
 • Phân bổ:
  • Nhóm & Cố vấn: 15-20%
  • Kho bạc: 10-15%
  • Bán công khai: 40-50%
  • Phần thưởng Hệ sinh thái: 15-25%

Phân tích Toàn Diện Holdstation Token $HOLD 

Holdstation, một tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực Giao dịch Quyền chọn Tương lai sử dụng ZK-Sync của Tài chính Phi tập trung (DeFi), tự hào với token riêng của mình, $HOLD. Token này đóng vai trò đa dạng trong hệ sinh thái Holdstation, hoạt động như một token tiện ích, một token quản trị và một tài sản tiềm năng để lưu trữ giá trị. Bài phân tích toàn diện này sẽ đi sâu vào những khía cạnh INTRICACIES (sự phức tạp) của token $HOLD, bao gồm phân bổ token, chức năng tiện ích, khả năng quản trị và giá trị tiềm năng trong tương lai.

Khám phá Phân bổ Holdstation Token $HOLD 

Mô hình phân bổ token $HOLD đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững lâu dài và giá trị của token. Dưới đây là sự phân chia tổng cung và phân bổ của nó:

Tổng cung: Tổng cung tối đa được xác định trước là 1.000.000.000 (Một tỷ) token $HOLD đại diện cho số lượng token cao nhất sẽ được tạo ra. Tổng cung giới hạn này giúp ngăn ngừa lạm phát  (góp phần tiềm năng vào) giá trị dài hạn của token bằng cách tạo ra sự khan hiếm.

Phân bổ chi tiết: Tổng cung được phân bổ trên các phân khúc khác nhau, với mỗi phân khúc đóng một vai trò cụ thể trong hệ sinh thái Holdstation. Đây là một tỷ lệ phân bổ thông thường (phần trăm có thể thay đổi):

 • Nhóm và Cố vấn (15-20%) : Một phần token được phân bổ cho nhóm Holdstation và các cố vấn như một khoản bồi thường cho việc phát triển và hỗ trợ nền tảng đang diễn ra. Sự phân bổ này khuyến khích cam kết lâu dài của nhóm đối với thành công của dự án.
 • Kho bạc (10-15%) : Holdstation nắm giữ một khoản dự trữ token cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như phát triển hệ sinh thái trong tương lai, các sáng kiến marketing và các hoạt động cung cấp thanh khoản tiềm năng. Sự phân bổ kho bạc này đảm bảo rằng các nguồn lực luôn sẵn sàng để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng.
 • Bán công khai (40-50%) : Một phần đáng kể token được cung cấp thông qua các đợt bán công khai, cho phép cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển và phát triển của dự án. Sự phân phối rộng rãi này thúc đẩy ý thức sở hữu của cộng đồng và potentially increases (có thể làm tăng) tính thanh khoản của token bằng cách tạo ra một thị trường sẵn sàng để mua và bán token $HOLD.
 • Phần thưởng Hệ sinh thái (15-25%) : Một lượng token được chỉ định để thưởng cho những người dùng tích cực tham gia vào hệ sinh thái Holdstation. Điều này có thể bao gồm phần thưởng cho việc cung cấp thanh khoản, tham gia vào hoạt động giao dịch quyền chọn tương lai hoặc đóng góp vào quy trình quản trị của nền tảng thông qua việc tạo và bỏ phiếu đề xuất. Điều này khuyến khích sự tham gia của người dùng và thúc đẩy một hệ sinh thái bền vững.

Những cân nhắc bổ sung:

 • Thời gian khóa : Để đảm bảo cam kết lâu dài từ những người nắm giữ token (có thể ngăn chặn) áp lực bán quá mức trong giai đoạn đầu, một phần token được phân bổ (đặc biệt là những token được phân phối cho nhóm, cố vấn và những người tham gia bán công khai tiềm năng) có thể có thời gian khóa. Các thời gian khóa này hạn chế sự dịch chuyển token trong một khung thời gian xác định trước, thúc đẩy sự ổn định và ngăn chặn việc bán tháo ngay lập tức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá của token.
 • Lịch trình Phân bổ Quyền: Việc phân phối token cho nhóm và các cố vấn có thể được cấu trúc thông qua các lịch trình phân bổ quyền. Điều này phân bổ token trong một khoảng thời gian cụ thể, phù hợp các ưu đãi với các mục tiêu phát triển dài hạn của nền tảng.

Holdstation Token $HOLD đa năng: trao quyền cho người dùng trong hệ sinh thái

$HOLD phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Holdstation, mang lại lợi ích hữu hình cho người dùng:

 • Giảm phí giao dịch: Người dùng nắm giữ token $HOLD có thể được giảm phí giao dịch trên Holdstation DeFutures. Điều này khuyến khích sử dụng token gốc của nền tảng (có thể làm tăng) nhu cầu

Tải ngay: IOS | Android 💜🦈

0/5 (0 Reviews)