Holdstation là một nền tảng ví tiền điện tử mang tính cách mạng được xây dựng trên hệ sinh thái zkSync. Nền tảng này hướng đến mục tiêu đơn giản hóa và bảo mật các giao dịch tiền điện tử thông qua các tính năng sáng tạo, bao gồm tích hợp hợp đồng thông minh. Một khía cạnh quan trọng của hệ sinh thái Holdstation là token HOLD, đóng vai trò là động lực cho nhiều chức năng khác nhau trong nền tảng. Tài liệu này mô tả chi tiết Lịch Trình Public Sale Token HOLD của Holdstation, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Holdstation Lich Trinh Public Sale Token HOLD

Token HOLD

Token HOLD là xương sống của hệ sinh thái Holdstation. Nó mang lại cho người dùng nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Quản trị: Người nắm giữ token HOLD có quyền biểu quyết về các quyết định quan trọng của nền tảng, định hình sự phát triển tương lai của Holdstation.
 • Phí Giảm giá: Người dùng nắm giữ token HOLD được hưởng mức phí giảm giá cho các giao dịch khác nhau trong nền tảng Holdstation, chẳng hạn như hoán đổi token và tham gia IDO (Initial DEX Offerings).
 • Phần thưởng Staking: Token HOLD có thể được stake để kiếm thu nhập thụ động từ việc tạo doanh thu của nền tảng.
 • Quyền truy cập ưu tiên: Người nắm giữ token HOLD có thể nhận được quyền truy cập sớm vào các tính năng và chức năng mới được ra mắt trong hệ sinh thái Holdstation.

Public Sale Holdstation

Để đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi và sự tham gia của cộng đồng, Holdstation đã tiến hành bán công khai cho token HOLD. đợt bán này cho phép những cá nhân quan tâm mua token HOLD với giá cố định, góp phần vào việc tài trợ ban đầu cho nền tảng và thúc đẩy cộng đồng mạnh mẽ.

Lịch trình Public Sale

Public Sale Holdstation cho token HOLD diễn ra vào tháng 11 năm 2023, tuân theo lịch trình được định trước:

1. Giai đoạn Đăng ký (21 – 24 tháng 11 năm 2023):

 • Trong giai đoạn này, những người tham gia quan tâm có thể cam kết Ethereum (ETH) của họ trên mạng zkSync Era. Cam kết này thể hiện ý định tham gia bán token HOLD.
 • Hệ thống “Soft Cap” và “Hard Cap” giới hạn tổng số lượng ETH có thể được cam kết. Soft Cap là số lượng ETH tối thiểu cần thiết để đợt bán được tiến hành, trong khi Hard Cap đảm bảo phân phối công bằng và ngăn chặn tình trạng bão hòa.
 • Người dùng có thể theo dõi tổng số lượng ETH cam kết để đánh giá mức độ quan tâm của cộng đồng và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.

2. Tính toán Phân phối Token HOLD (25 – 26 tháng 11 năm 2023):

 • Sau giai đoạn đăng ký, Holdstation sẽ tính toán phân phối token HOLD cuối cùng.
 • Tính toán này xem xét tổng số ETH cam kết và giá được xác định trước cho mỗi token HOLD.
 • Minh bạch là rất quan trọng; phương pháp tính toán có khả năng được công khai để cộng đồng xác minh.

3. Nhận Token HOLD và Ra mắt (27 tháng 11 năm 2023):

 • Sau khi phân phối token HOLD được hoàn tất, người tham gia có thể nhận token HOLD được phân bổ của họ thông qua ví Holdstation của họ.
 • Đây là mốc đánh dấu sự ra mắt chính thức của token HOLD, cho phép người dùng tận dụng các lợi ích của nó trong hệ sinh thái Holdstation.
 • Ngay sau đó, nhóm thanh khoản HOLD/ETH sẽ hoạt động trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên mạng zkSync Era, chẳng hạn như Syncswap. Điều này cho phép người dùng giao dịch token HOLD và thiết lập giá trị thị trường.

Xem thêm: Holdstation Launchpad – Nơi Khởi Đầu Cho Hành Trình Chinh Phục zkSync

Lưu ý bổ sung

 • Tổng nguồn cung: Tổng nguồn cung token HOLD có khả năng được ghi chép trong sách trắng Holdstation hoặc trang web chính thức. Thông tin này xác định độ khan hiếm chung của token, có khả năng ảnh hưởng đến giá trị dài hạn của nó.
 • Phân bổ token: Chi tiết về việc phân bổ token HOLD cho các nhóm khác nhau (bán công khai, đội ngũ, cố vấn, dự trữ, v.v.) có thể được cung cấp. Minh bạch này thúc đẩy niềm tin trong cộng đồng.
 • Lịch trình Vesting: Thông tin về các đợt vesting tiềm

Tải ngay: IOS | Android 💜🦈

0/5 (0 Reviews)